Produktionsenheter

SwePart Transmission har idag två stycken moderna produktionsanläggningar, en i Liatorp och en i Sibbhult.

Produktionen bedrivs i ljusa, rena och rymliga lokaler med fria ytor för expansion. Vi jobbar i stor utsträckning med automatiserade produktionsceller där all bearbetning kan ske i ett flöde.

Vi tillverkar från råmaterialämne (vanligtvis smidesämnen) till montering av kompletta växlar. I Liatorp har vi även en prototypgrupp med ett antal ”stand alone” maskiner där vi kan producera produkter med mindre volymer och med stor flexibilitet.

Personalen är organiserade i målstyrande produktionsgrupper där kvalitet, planering, logistik, kompetensutveckling och ständiga förbättringar är centrala begrepp.

Våra kunder utgörs bl a av Sveriges ledande exportföretag samt även internationella kunder med den tunga fordonsindustrin som dominerande bransch.

Övriga branscher såsom automationsteknik, skogs- och entreprenadmaskiner m fl ingår också i vår kundbas.

Kontakta oss