Renhetsmätning

Trenden inom fordons- och verkstadsindustrin går mot skärpta renhetskrav på köpta och egentillverkade komponenter. Renhetsmätning är inte bara ett krav på ritning, det är också ett arbetssätt som sätter sin prägel på hela tillverkningsprocessen.

För att uppnå dagens och morgondagens krav på renhet i system och dess ingående komponenter måste vi kunna mäta renheten på ett smidigt och säkert sätt. Många företag kan behöva hjälp och stöd kring vad renhet är och hur man aktivt jobbar med det. Andra har eller behöver egen utrustning för att själv sköta mätning. Men det finns även de som vill ha en tjänst utifrån, som sköter mätningen och rapporteringen.

Vi på SwePart Transmission AB kontrollerar våra kravsatta detaljer, enligt företagsknutna standarder, (T ex Volvo STD 107-0002 och Scania STD 4189). Vi kan också hjälpa andra företag att utföra mätningar inom ämnet teknisk renhet i vårt analyslaboratorium i Sibbhult.

Jag vill veta mer om renhetsmätning, Kontakta mig!