Miljöpolicy

SwePart Transmission AB, som utvecklar och tillverkar transmissions-produkter såsom kugghjul, splinesaxlar och växellådor ska:

  • framställa våra produkter med minsta möjliga miljöpåverkan, dock skall hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • bevaka och uppfylla de kundkrav, lagar och förordningar samt övriga krav som gäller för vår verksamhet.
  • kritiskt granska nya produkter och tillverkningsmetoder i syfte att minimera deras miljöpåverkan
  • tillsammans med våra leverantörer sträva mot att införskaffa så miljövänliga produkter/tjänster som möjligt.
  • ständigt arbeta med förbättringar samt sträva mot att förebygga miljöföroreningar i vår verksamhet.
  • hushålla med våra resurser och minimera vårt avfall

 

Kontakta oss