Kvalitet & Miljö

SwePart Transmission AB jobbar idag enligt  ISO/TS 16949 vilket innebär att vi arbetar efter fordonsindustrins högt ställda kvalitetskrav.

Liatorpsenheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001  och IATF 16949 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. 

Sibbhultsenheten är kvalitetscertifierad enligt IATF och ISO 9001  och miljöcertifierad enligt ISO 14001. 

 

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisningen beskriver Swepart Transmission AB:s arbete med frågor rörande miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I rapporten finns information kring Sweparts affärsmodell och policy rörande hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsredovisning

 

Kvalitetspolicy

SwePart Transmission AB, som tillverkar transmissionsprodukter såsom kugghjul, splinesaxlar och växellådor ska genom ständiga förbättringar uppnå en kvalitetsnivå, som överträffar våra kunders krav.

Detta ska ske genom att:

  • kartlägga och förstå våra interna och externa kunders krav
  • utveckla och ständigt förbättra företagets processer
  • effektivt ta vara på våra egna, kundernas och leverantörernas
  • idéer för att förbättra kvalitetsnivån
  • uppfylla gällande lagar och förordningar

Den som slutar att bli bättre slutar att vara bra.

 

 

Kontakta oss