Kvalitet & Miljö

SwePart Transmission AB jobbar idag enligt  IATF 16949 vilket innebär att vi arbetar efter fordonsindustrins högt ställda kvalitetskrav.

Företaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9000 och IATF 16949 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.

 

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisningen beskriver Swepart Transmission AB:s arbete med frågor rörande miljö, sociala förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. I rapporten finns information kring Sweparts affärsmodell och policy rörande hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsredovisning

 

Historiska redovisningar

Hållbarhetsredovisning 2019

Hållbarhetsredovisning 2018

Kvalitetspolicy

SwePart Transmission AB, som tillverkar transmissionsprodukter såsom kugghjul, splinesaxlar och växellådor ska genom ständiga förbättringar uppnå en kvalitetsnivå, som överträffar våra kunders krav.

Detta ska ske genom att:

  • kartlägga och förstå våra interna och externa kunders krav
  • utveckla och ständigt förbättra företagets processer
  • effektivt ta vara på våra egna, kundernas och leverantörernas
    idéer för att förbättra kvalitetsnivån
  • uppfylla gällande lagar och förordningar

Den som slutar att bli bättre slutar att vara bra.

 

 

Kontakta oss