Konstruktion

Egen konstruktions- och utvecklingsavdelning med stor kompetens och lång erfarenhet innebär att vi tar ett helhetsansvar, från idé-stadiet till färdig produkt och serietillverkning.

I samarbete med våra kunder utvecklar och konstruerar vi olika transmissionslösningar helt utifrån kundens önskemål och krav.

Vi jobbar idag med Catia V5 och Solid Works. Vi har beräkningsprogram för hållfasthetsberäkning av kugg enligt DIN 3990, axlar lager etc samt FEM-beräkningsprogram. Vi kan simulera kuggfräsning och kuggslipning för konstruktion av bästa kuggeometri och konstruktion av kuggbearbetningsverktyg.

Med vår kunskap inom konstruktion och beräkning i kombination med stort produktionskunnande kan vi ta fram kostnadseffektiva konstruktionslösningar och även hjälpa till med råd och anvisningar för låg detaljkostnad.

Kontakta oss