Transmissionsdetaljer till industrin

Vårt kundlöfte är att överallt där kraft och rörelse växlas upp, ner eller överförs mekaniskt kan vi vara en produktionspartner med certifierade tillverknings-, förpacknings- och logistiklösningar.  

Vi är experter och problemlösare. Ett innovationsföretag som konstruerar och tillverkar tekniskt avancerade kugghjul, drivaxlar och kundanpassade växlar till välkända globala varumärken.

Allt finns samlat under samma ledning, i två modernt utrustade och kompletterande fabriker i södra Sverige. Vår processteknologi, produktionskedja och produkter är dokumenterade och certifierade för att möta branschens alla standarder och krav. Mer information om vårt miljö- och kvalitetsarbete finns här.

Som tillverkningspartner erbjuder vi också våra kunder en unik spetskompetens genom vårt erfarna och dedikerade forskning- och utvecklingsteam. Tillsammans med våra uppdragsgivare utvecklar vi allt från produktspecifika kvalitetsförbättringar till helt nya och kundanpassade lösningar.

Vi erbjuder alltså en helhetslösning – från idé till färdig produkt, inklusive förpackning och leverans över hela världen. Genom kombinationen av kunskap inom både konstruktion och produktion erbjuds mycket effektiva och optimerade lösningar varje gång, oavsett om vårt uppdrag handlar om en mindre eller högvolymserier.

Ständig utveckling

För oss är begreppet ständig utveckling centralt. Vi ligger i framkant med nya tekniker och investerar kontinuerligt i utbildning av personal och nya maskiner för att möta morgondagens behov av produkter. Genom att aktivt delta i konferenser och projekt, tillsammans med universitet och teknikkluster, utvecklar vi nya och viktiga framtidsprodukter.

För oss är det en ledstjärna att hjälpa våra kunder att ständigt utvecklas på sina respektive marknader.

Vi är belägna i Liatorp i Älmhults kommun, fyra mil sydväst om Växjö samt Sibbhult, två mil sydöst om Osby. På produktionssidan finns mer information om våra fabriker.

Vår affärsidé

Swepart ska med hög kompetens och innovativa lösningar inom transmission vara en ledande utvecklings- och tillverkningspartner med fokus på tekniskt avancerade kugghjul, drivaxlar och kundanpassade växlar.

Vill du veta mer om vår affärsidé, kontakta oss!